0 jaar
ervaring met praktisch logopedie
0 experts
voor een goed resultaat
0 locaties
bij u in de buurt

Welkom bij Logopedie Putten / Garderen

10-5-2020 WE BEHANDELEN BINNENKORT WEER VEILIG FACE-TO-FACE

Zoals het er nu uitziet, zullen wij vanaf volgende week, beginnend bij de doelgroepen waarbij online logopedie niet of beperkt mogelijk is, weer behandelingen in de praktijk  opstarten. U krijgt daarover tijdig bericht.  Wanneer u op de illustratie ‘Coronarichtlijnen’ hiernaast klikt, wordt de afbeelding groot geopend en kunt u deze vast bekijken. Ook kunt u hier uitgebreide richtlijnen en de triagevragen voorafgaand aan uw consult lezen.

08-04-2020 U KUNT ZICH GEWOON AANMELDEN VOOR LOGOPEDIE

In deze Coronatijd zult u zich misschien afvragen of u uzelf of een familielid kunt aanmelden voor logopedie. Dankzij onze aangepaste werkwijze (zie hieronder) gaan alle behandelingen waar mogelijk ‘gewoon’ door. Zorgverzekeraars hebben in maart een aantal versoepelde maatregelen aangekondigd, waardoor een intake en onderzoek, maar ook behandeling middels videobellen mag plaatsvinden. Aanmelden doet u hier of u belt 0341-360 367.

15-3-2019 CORONA-UPDATE -logopedie videobellen- Logopedie putten corona

Logopedische behandelingen gaan gewoon door, maar u hoeft niet naar de praktijk te komen. Lees hieronder hoe……

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. De scholen en kinderdagverblijven worden gesloten. Een van de adviezen is thuiswerken. Wij willen daar als logopediepraktijk Putten gehoor aan geven. Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor úw gezondheid en dat van al onze ‘medelanders’.

Daarnaast speelt het economisch belang ook een rol. Wij willen u ná deze Corona-uitdaging graag weer fysiek verwelkomen, daarom is het van belang dat wij ons werk, de zorg voor u,  ook nú kunnen voortzetten!

Daarom is besloten dat alle logopedische afspraken vanaf maandag 16 maart op op een andere wijze gaan plaatshebben. U leest er alles over in de link hierna: Werkwijze telelogopedie tijdens Corona Om de zorg door te laten gaan hebben we gekeken naar andere oplossingen.

Tele-/videologopedie

Vanaf maandag 16 maart gaan we de logopedische behandeling zoveel mogelijk via tele-/videologopedie geven. Tele-/videologopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de basisverzekering. Onze cliënten ontvangen hierover een persoonlijke mail, waarin wij de werkwijze uitleggen.

Belangrijk is dat u op uw afgesproken tijd beschikbaar bent via uw telefoon en/of computer (met camera en microfoon). Houd uw mail tegen die tijd in de gaten! Ziet u geen mail verschijnen, check dan uw spambox.

Voor ons logopedisten is dit ook nieuw; samen zetten we onze schouders eronder en zullen we kijken hoe we de tele-/videologopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. We gaan er met elkaar het beste van maken.

We hopen op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus!

Voor vragen kunt u bij ons terecht via de mail of via 06-14 35 57 63. Via onze site en op Facebook houden we u bij wijzigingen op de hoogte,

Alvast dank voor uw begrip en tot ‘bels’!

Team logopedie Putten en Garderen,

Josephine Bosman, Carla Faber, Gerdiene de Ruiter, Lianne Stolk, Lisa van de Beek

_____________________________________________________________________________________________________

Welkom op Logopediepraktijk Putten en Garderen. Vanwege onze expertise en jarenlange ervaring met alle soorten logopedische problemen vervullen wij een regionale functie.

Wij werken met diverse disciplines samen om de zorg voor u zo goed en makkelijk mogelijk te maken.

Op dit moment hebben wij voor de meeste hulpvragen een wachtlijst van een paar weken. Wanneer er spoed is, plannen we direct in; we proberen u of uw familielid zo snel mogelijk te plaatsen. Hebt u hierover vragen, dan kunt u ons altijd bereiken op 0341-360367.

Wanneer u een afspraak wilt maken kan dan middels het aanmeldformulier of u belt naar 0341- 360 367.

Als informatie wilt, kunt u ons ook bellen of een een bericht sturen via het contactformulier.