KINDEREN

Vertraagde spraakontwikkeling

Fonologische of fonetische articulatiestoornis

Slissen en lispelen

Afwijkende mondgewoonten

Stotteren

Broddelen

Schisis

Nasaliteitsstoornissen (zoals bij Schisis)

Verbale Ontwikkelings Dyspraxie

Vertraagde taalontwikkeling

Taalontwikkelingsstoornis

Slikstoornissen

Aangeboren slechthorendheid

Middenoorontstekingen

Syndroom van Down en andere syndromen

Voor informatie over de verschillende problemen klikt u hier, of kunt u contact opnemen met ons; wij geven u graag meer informatie.