Logopediepraktijk Putten is een allround logopediepraktijk met diverse specialisaties. U kunt bij ons terecht met hulpvragen op het gebied van taal, spraak, stotteren, adem, stem, gehoord, eten- en drinken, mondgedrag en slikken. De praktijk heeft 2 vestigingen in Putten en 1 in Garderen. Ook behandelen wij aan huis.

Kwaliteit
Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. De teamleden staan ​​kwaliteit geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Om de kwaliteit te behouden zijn de teamleden lid van een kwaliteitskring en wordt er regelmatig nascholing gevolgd. Tegelijkertijd verbeteren wij onze kwaliteit naar aanleiding van uitkomsten uit patiënttevredenheidsonderzoek dat wij laten uitvoeren door Mediquest. Als praktijk zijn wij sinds 2015 HCA Audit gecertificeerd. De audit helpt met het verbeteren van onze kwaliteit.

Aanmelden
Hebt u een logopedische hulpvraag dan kunt u zich hier ‘aanmelden‘. Wij nemen, afhankelijk van de actuele wachttijd contact met u op om een ​​eerste afspraak te plannen. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden via: 0341 360 367. Wij plannen u in op een voor u geschikte tijd en houden daarbij ook rekening met de expertises van onze teamleden. Voor preverbale logopedie, stotteren en zorg voor volwassenen hebben geen wachtlijst.

Tarieven
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat de meeste logopedische behandelingen vergoed worden door uw verzekeraar met uitzondering van het eigen risico vanaf 18 jaar. Tarieven voor (be-)handelingen die niet vergoed worden of onverzekerde zorg, vindt u hier.

Verwijzing en DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)
U kunt bij ons terecht via directe toegang, dus zonder verwijzing. Wij hebben alleen een verwijzing nodig in het volgende geval, namelijk wanneer wij aan huis moeten komen en u verzekerd bent bij Zilveren Kruis en haar labels, VGZ en haar labels en Caresq.

Eerste afspraak
Wanneer wij met u de eerste afspraak maken, vragen wij u om naar de eerste afspraak een verzekeringspasje , identiteitsbewijs en, indien nodig, de verwijzing mee te nemen. Tijdens de eerste afspraak worden algemene en klacht gerelateerde gegevens verzameld om zo een grondig beeld te krijgen van uw klacht en hulpvraag. Ook wordt u gevraagd, als u dat nog niet bij registratie heeft gedaan, om een ​​behandelovereenkomst en praktijkregels te ondertekenen, waarin algemene zaken zijn opgenomen die tijdens de eerste afspraak zullen worden toegelicht.

Onderzoek en behandeling
Nadat de anamnese heeft plaatsgevonden vindt er onderzoek plaats. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in overleg met u besloten of er logopedische behandeling wordt opgestart. Het is aan te bevelen dat ouders aanwezig zijn bij de behandeling. Op deze manier krijgen ouders inzicht in wat er tijdens de behandeling wordt getraind en kunnen zij dit zoveel mogelijk thuis oefenen en toepassen. Het is van groot belang dat het thuis goed wordt uitgeoefend, ter bevordering van de resultaten. Dit wordt ook besproken met uw behandeld logopedist.

Afspraken afzeggen
Bij verhindering vragen wij u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden, zodat wij de mogelijkheid hebben een andere cliënt in te plannen. Afmelden kan telefonisch, via de voicemail of het contactformulier. Wanneer u zich te laat afmeldt of de afspraak bent vergeten, zijn wij genoodzaakt het tarief van het consult bij u in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze factuur niet.

Samenwerking
Wij vinden het van groot belang om samen te werken met verschillende disciplines, zodat we krachten kunnen bundelen en samen met u het maximale resultaat bereiken. Denk aan huisartsen, kinderartsen, tandartsen, KNO-artsen, orthodontisten, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, diëtisten, leraren, intern begeleiders, ambulant begeleiders, remedial teacher, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wanneer wij denken dat contact met verschillende disciplines een positief effect kan hebben op de behandeling, zullen wij u eerst op de hoogte stellen.

Tips, opmerkingen en klachten
Na afloop van de behandelperiode ontvangt u, met uw toestemming, een digitaal patiënttevredenheidsonderzoek dat 5 minuten in beslag neemt, om onze zorgverlening in kaart te brengen. Wij stellen het zeer op prijs als u deze invult. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.
Wanneer u vragen, tips of opmerkingen over onze dienstverlening heeft, horen wij dit ook graag.