Logopediepraktijk Putten is een allround logopediepraktijk met diverse specialisaties. U kunt bij ons terecht met hulpvragen op het gebied van taal, spraak, stotteren, adem, stem, gehoord, eten- en drinken, mondgedrag en slikken. De praktijk heeft 2 vestigingen in Putten en 1 in Garderen. Ook behandeling wij aan huis.

Kwaliteit
Wij hebben kwaliteit hoog in de vlag staan. De teamleden staan ​​kwaliteit geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Om de kwaliteit te vergelijken zijn de teamleden lid van een kwaliteitskring en wordt er regelmatig nascholing gevolgd. Tegelijkertijd verbeteren wij onze kwaliteit naar aanleiding van uitkomsten uit patiënttevredenheidsonderzoek dat wij laten uitvoeren door Mediquest. Als praktijk zijn wij sinds 2015 HCA Audit gecertificeerd. De audit onthult ons waarmee we onze kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Aanmelden
Hebt u een logopedische hulpvraag dan kunt u zich aanmelden via de website op de pagina ‘ aanmelden ‘. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een ​​eerste afspraak te plannen. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden via: 0341 360 367. Wij plannen u in op een voor u geschikte tijd en houden daarbij ook rekening met de expertises van onze teamleden.

Verwijzing en DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)
U kunt bij ons terecht via directe toegang, dus zonder verwijzing. Wij hebben alleen een verwijzing van een kunst nodig in het volgende geval, namelijk wanneer wij aan huis moeten komen en u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, VGZ en haar labels en Caresq.

Eerste afspraak
Wanneer wij met u de eerste afspraak maken, vragen wij u om naar de eerste afspraak een verzekeringspasje , identiteitsbewijs en, indien nodig, de verwijzing van de kunst mee te nemen. Tijdens de eerste afspraak worden algemene en klacht gerelateerde gegevens verzameld om zo een grondig beeld te krijgen van uw klacht en hulpvraag. Ook wordt u gevraagd, als u dat nog niet bij registratie heeft gedaan, om een ​​behandelovereenkomst en praktijkregels te ondertekenen waarin wat algemene zaken zijn opgenomen die tijdens de eerste afspraak zullen worden toegelicht.

Onderzoek en behandeling
Nadat de anamnese heeft plaatsgevonden vindt er onderzoek plaats. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in overleg met u besloten of er logopedische behandeling wordt opgezet. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een afspraak op een vaste dag en tijd met dezelfde logopedist. Het is opvallend dat ouders aanwezig zijn bij de behandeling van het soort. Op deze manier krijgen ouders inzicht in wat er tijdens de behandeling wordt getraind en kunnen zij dit zoveel mogelijk thuis toepassen. Het is van groot belang dat het thuis goed wordt uitgeoefend, ter bevordering van de resultaten. verkrijgen u ook advies, suggesties en begeleiding van uw behandeld logopedist.

Afspraken afzeggen
Bij verhindering vragen wij u zich minimaal 24 uur van te voren afmelden . Bij ziekte kan de afmelding ’s ochtends vroeg worden vervangen. Afmelden kan telefonisch, via de voicemail of de mail/ het contactformulier. Wanneer u zich te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze factuur niet.

Vergoeding en tarieven
Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico als u 18 jaar of ouder bent.

Als een prestatie buiten voorwaarden de vergoeding door uw zorgverzekeraar valt, geldt 2023 NZA Tarieven logopediepraktijk Putten en Garderen en onze betalingsvoorwaarden . Dit wordt vooraf duidelijk aan u gemeld.

Samenwerking
Wij vinden het van groot belang om samen te werken met verschillende disciplines, zodat we krachten kunnen bundelen en samen met u het maximale resultaat bereiken. Denk aan huisartsen, kinderartsen, tandartsen, KNO-artsen, orthodontisten, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, diëtisten, leraren, intern begeleiders, ambulant begeleiders, remedial teacher, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wanneer wij denken dat contact met verschillende disciplines een positief effect kan hebben op de behandeling, zullen wij voorheen eerst uw toestemming voor vragen hebben.

Tips, opmerkingen en klachten
Na afloop van de behandelperiode ontvangt u, met uw toestemming, een digitaal patiënttevredenheidsonderzoek dat 5 minuten in beslag neemt, om onze zorgverlening in kaart te brengen. Wij stellen het zeer op prijs als u deze invult. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.
Wanneer u vragen, tips of opmerkingen over onze dienstverlening heeft, horen wij dit graag.