Logopediepraktijk Putten is een allround logopediepraktijk met diverse specialisaties. U kunt bij ons terecht met hulpvragen op het gebied van taal, spraak, stotteren, adem, stem, gehoor, eten- en drinken, mondgedrag en slikken. De praktijk heeft 2 vestigingen in Putten en 1 in Garderen. Ook behandelen wij aan huis.

Kwaliteit

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan.

De teamleden staan kwaliteit geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Om de kwaliteit te waarborgen zijn de teamleden lid van een kwaliteitskring en wordt er regelmatig nascholing gevolgd. Tevens verbeteren wij onze kwaliteit naar aanleiding van uitkomsten uit patiënttevredenheidsonderzoek dat wij laten uitvoeren door Mediquest.

Als praktijk zijn we sinds 2015 HCA Audit gecertificeerd. De audit verschaft ons inzichten waarmee we onze kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Aanmelden

Hebt u een logopedische hulpvraag dan kunt u zich aanmelden via de website op de pagina ‘aanmelden’. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een eerste afspraak te plannen. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden via: 0341 360 367.

Wij plannen u in op een voor u gepaste tijd en houden daarbij ook rekening met de expertises van onze teamleden.
Momenteel is er geen wachtlijst voor logopedische behandeling.

Verwijzing en DTL

U kunt bij ons terecht met een verwijzing van uw huisarts, tandarts/orthodontist of medisch specialist.

Ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht; dit noemen we DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). DTL houdt in dat een logopedist zonder tussenkomst van een arts kan worden geconsulteerd. U kunt in veel gevallen (afhankelijk van uw zorgverzekeraar en van de hulpvraag) zonder verwijzing bij ons terecht. Er zijn echter een aantal symptomen (klachten) waarbij er geen directe toegankelijkheid mogelijk is en u altijd een verwijzing van een (huis)arts, specialist, tandarts en/of orthodontist nodig heeft. Bij aanmelding kunnen wij u hierover informeren.

CZ, Delta Lloyd en Ohra vergoeden geen DTL’. Wanneer u bij één van deze verzekeraars bent verzekerd, dient u een verwijzing van de arts te hebben. Wanneer u meer dan één klacht hebt, dient u ook een verwijzing mee te nemen.

Eerste afspraak

Wanneer wij met u de eerste afspraak maken, vragen wij u om tijdens de eerste afspraak een verzekeringspasje, identiteitsbewijs en de verwijzing van de arts mee te nemen. Tijdens de eerste afspraak worden algemene en klacht-gerelateerde gegevens verzameld om zo een grondig beeld te krijgen van uw klacht en hulpvraag. Ook wordt u gevraagd om een Behandelovereenkomst te ondertekenen waarin wat algemene zaken zijn opgenomen die tijdens de eerste afspraak zullen worden toegelicht.

Onderzoek en behandeling

Nadat de anamnese heeft plaatsgevonden vindt er onderzoek plaats. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in overleg met u besloten of er logopedische behandeling wordt opgezet. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een afspraak op een vaste dag en tijd met dezelfde logopedist. Het is wenselijk dat ouders aanwezig zijn bij de behandeling van het kind. Op deze manier krijgen ouders inzicht in wat er tijdens de behandeling wordt geoefend en kunnen zij dit zoveel mogelijk thuis toepassen. Het is van groot belang dat er thuis goed geoefend wordt, ter bevordering van de resultaten. Hiervoor krijgt u ook advies, suggesties en begeleiding van uw behandelend logopedist.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering graag minimaal 24 uur van te voren afmelden. Bij ziekte kan de afmelding ’s ochtends vroeg worden doorgegeven. Afmelden kan telefonisch, via de voicemail of de mail. Wanneer u zich te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen bij u. De zorgverzekeraar vergoedt deze factuur niet.

Vergoeding en tarieven

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico als u 18 jaar of ouder bent.

Als een prestatie buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt, gelden 2023 NZA Tarieven logopediepraktijk Putten en Garderen en onze betalingsvoorwaarden. Dit wordt uiteraard vooraf aan u gemeld.

Samenwerking

Wij vinden het van groot belang om samen te werken met verschillende disciplines, zodat we krachten kunnen bundelen en samen met u het maximale resultaat behalen. Denk hierbij aan huisartsen, kinderartsen, tandartsen, KNO-artsen, orthodontisten, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, diëtisten, leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, remedial teachers, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wanneer wij denken dat contact met bovengenoemde disciplines een positief effect kan hebben op de behandeling, zullen wij hiervoor eerst uw toestemming voor vragen.

Tips, opmerkingen en klachten

Na afloop van de behandelperiode ontvangt u, met uw toestemming, een digitaal patiënttevredenheidsonderzoek dat 5 minuten in beslag neemt, om onze zorgverlening in kaart te brengen. Wij stellen het zeer op prijs als u deze invult. U gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt.

Wanneer u vragen, tips of opmerkingen over onze dienstverlening heeft, horen wij dit graag.