Carla Faber

Logopedie “Houdt mensen aan de praat”, zowel door voeding als door communicatie.

Veilig kunnen slikken lijkt heel normaal maar kan een groot probleem zijn voor mensen die bijvoorbeeld een CVA hebben gehad of een operatie in het mond-keelgebied. Het behandelen van deze mensen waardoor ze weer goed kunnen functioneren geeft mij erg veel voldoening.

Ook van het begeleiden van baby’s en kinderen tussen 0-2 jaar, de preverbale logopedie, word ik enthousiast. Ervaringen en functies in en rond het mondgebied stimuleren en de ontwikkeling opbouwen is hierbij van groot belang. Zeker bij kinderen met sondevoeding. Aangezien ik al sinds 2004 veel ervaring heb, kan ik vaak snel en doeltreffend ondersteunen om voedingsproblemen snel weer op de rit te krijgen.

Mensen weer veilig laten slikken en ouders begeleiden bij de zorgen van hun kind omtrent eten is mijn specialisme en geeft mij veel energie. Vertrouwen en wederzijds respect is hierbij van groot belang.

Maar ook contact en communicatie is een belangrijk aspect in ieders leven. Problemen op het gebied van stem, adem en spreken, bv door een schisis of neurologische aandoening, worden dan behandeld.

Overzicht houden en samen werken met andere disciplines is erg belangrijk.

Dit vak uitoefenen met respect voor de cliënt en precisie in behandelplan, maakt dat ik dit vak na jaren nog elke dag met plezier uitoefen.

Aanwezigheid locatie

Da Costa | maandag, dinsdag, woensdag.
Huisbezoeken meestal in de middagen na 15:00 u.