Gerdiene de Ruiter

“Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden.”

Communicatie heeft mij altijd gefascineerd, het geeft mij veel voldoening wanneer iemand meer mogelijkheden krijgt om zich te uiten en geen beperking meer ervaart in de communicatie.

Elke hulpvraag zie ik als een uitdaging omdat iedereen uniek is en communicatie breed.

Met enthousiasme zet ik mij in om letterlijk en figuurlijk creatief de zorg op maat te krijgen voor mijn cliënt.

De lijnen kort houden met het netwerk rondom mijn cliënt zie ik als waardevol voor de behandeling.

Ik blijf zoeken naar de verdieping en het vergroten van mijn vakkennis.

Gerdiene werkt met name met (heel)jonge kinderen bij wie de taal-spraakontwikkeling niet vanzelf op gang komt en met zowel kinderen als volwassenen die vanwege stotteren niet vrijuit kunnen en/of durven te communiceren.

Aanwezig locatie

Putten, Garderenseweg | donderdag