Josephine Bosman

“Samen een communicatieve klus klaren is de ultieme uitdaging”

 Sinds 2000 heb ik deze logopediepraktijk; in de loop der jaren is er enorm veel veranderd, met name in praktijkvoering, maar wat nooit veranderd is, is het contact met cliënt en zijn omgeving.  En gelukkig maar, want het contact tussen mij als logopedist en de persoon die ik behandel is van onschatbare waarde.

Naast enkele volwassenen die ik behandel, ligt mijn hart bij pubers en jonge kinderen.

Ik vind het een ultieme uitdaging om allereerst het contact zo op te bouwen dat mensen mij in vertrouwen nemen, zodat ik met verkregen alle input van cliënt en omgeving sámen met hen een plan van aanpak kan maken. Daarbij vind ik het belangrijk om in geval van kinderen ook samenwerking aan te gaan met leerkrachten en pedagogisch medewerkers, omdat zij dagelijks met het kind in communiceren. Daarbij zijn korte lijntjes en snel handelen van belang. Wanneer we als één team enthousiast denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen en daarbij een creatieve aanpak die past bij de cliënt hanteren, zal deze met plezier leren en daarmee het effect van de behandeling optimaal zijn.

“Het oplossen van de puzzel zit ‘m in het denken in oplossingen in plaats van problemen”

Aanwezig locatie

Putten, Garderenseweg | maandagmorgen en donderdagmorgen, Da Costa | woensdagavond