Laurie van de Berg

Mijn naam is Laurie van den Berg en het nieuwe teamlid van Logopediepraktijk Putten en Garderen. Voordat ik de opleiding logopedie volgde, werkte ik met plezier in de kinderopvang, maar ik merkte dat ik te weinig écht kon betekenen voor en leren aan deze doelgroep. Ik was op zoek naar verdieping en de mogelijkheid om kinderen te coachen en trainen. Dit kan ik in de logopedie wel gaan doen en daar heb ik veel zin in. Ik geloof dat ieder kind zich op zijn/haar eigen manier ontwikkelt en ik ondersteun hen en hun ouders daar graag in. 

In januari 2022 rond ik mijn minor Flow af. Dit stimuleert het werken aan zelfontplooiing en het creëren van een optimale leer- en werkomgeving. Dit alles door verdieping in de positieve psychologie van het ‘Flow-principe’. Daarnaast heb ik tijdens mijn stages veel ervaring opgedaan in de behandeling met OMFT en de behandeling van jonge kinderen met ernstige spraak-en taalstoornissen bij een peutercommunicatiegroep van Kentalis.

Ik vervang Lianne vanaf half november 2021.

Aanwezig locatie:

Putten, Garderenseweg: woensdag en donderdag