Tarievenlijst logopedische zorg 2016

De kosten voor logopedische behandelingen, voorgeschreven door uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist, worden door de basisverzekering vergoed. U dient wel een verwijzing van uw huisarts, specialist (bijv. KNO-arts, neuroloog) of tandarts/orthodontist te hebben.

De hieronder vermelde tarieven zijn NZA adviestarieven. Helaas vergoeden de meeste verzekeraars aan logopedisten veel minder (vaak maar 75%). Wij hebben in 2016 met alle zorgverzekeraars een contract.

1e Anamnese en onderzoek € 81,06
Behandeling in de praktijk € 40,53
Eenmalig logopedisch onderzoek € 81,06
Specifieke individuele stotterbehandeling € 80,10
Overleg met derden (per 30 minuten) * € 40,53
Verslaglegging aan derden(niet zijnde de verwijzer) * € 40,53

Let op:

* Zorgverzekeraars vinden dat wij deze tarieven niet in rekening mogen brengen bij hen. Wanneer u wilt dat wij een overleg bijwonen, dient u dit zelf te betalen of met de school te overleggen of zij (een deel) willen betalen. In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan een school in bepaalde gevallen budget vrijmaken voor de inbreng van logopedische expertise.

De uittoeslag bij een aan huis behandeling (hiervoor dient u een verwijzing
op medische indicatie van een arts te hebben)of bij overleg op school
€ 22,99
Telefonische zitting € 20,27

Per niet nagekomen afspraak

  • € 30,00 (bij een reguliere behandeling)
  • € 45,00 (bij een 1 uurs stotterbehandeling)

Indien u de afspraak niet nagekomen bent (vergeten of niet tijdig – minimaal 24 uur van te voren- afgezegd), betaalt u het verzuimtarief. U kunt het verzuimtarief niet bij uw zorgverzekeraar declareren, omdat er immers geen behandeling heeft plaats gevonden.

Logopedische zorg aan mensen boven de 18 jaar valt onder het eigen risico.