Tarievenlijst logopedische zorg 2024

De kosten voor de meeste logopedische (be-)handelingen worden door uw basisverzekering vergoed, m.u.v. het eigen risico vanaf 18 jaar.
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.
Wij brengen het tarief dat met uw zorgverzekeraar wordt afgesproken in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

De hieronder vermelde tarieven gelden:
• Wanneer u niet verzekerd bent voor de geboden zorg bent.
• Wanneer u een afspraak niet binnen 24 uur voor start afspraak heeft afgezegd of wanneer u de afspraak niet nagekomen bent.
• Als de behandeling/ prestatie buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt ***
Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024
   (Logopedie is vrijgesteld van BTW)

• De behandeling wordt enkele keren per jaar vergoed **
• De behandeling wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed (bekijk uw polisvoorwaarden)*

Niet nagekomen afspraak
Indien u de afspraak niet nagekomen bent (vergeten of niet tijdig – minimaal 24 uur van te voren-afgezegd), betaalt u het verzuimtarief. U kunt het
verzuimtarief niet bij uw zorgverzekeraar declareren, omdat er geen behandeling heeft plaatsgevonden. Het tarief bedraagt ​​100% van het normaal geldende tarief van uw afspraak.

Code Soort consult                                                                           Tarief                                         
4000  Individuele zitting reguliere logopedie  €  48,00
4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis €  76,00
4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie * €  48,00
4003 Individuele zitting reguliere logopedie  met toeslag voor behandeling in instelling €  76,00
4004 Behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT)
4010 Telefonische zitting (kort) €  35,00
4011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt ** €  48,00
4057 DTL Screening, intake en onderzoek € 115,00
4058 DTL Screening, intake en onderzoek met toeslag behandeling aan huis € 143,00
4059 DTL Screening, intake en onderzoek met toeslag behandeling in een instelling € 143,00
4061 Intake en onderzoek na verwijzing €   97,00
4062 Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag behandeling aan huis € 125,00
4063 Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag behandeling in een instelling € 125,00
4102 Eenmalig onderzoek €  97,00
4103 Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag behandeling aan huis € 125,00
4104 Eenmalig onderzoek met toeslag voor behandeling in instelling € 125,00
4201 Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren € 125,00
4214 Groepsbehandeling met 2 of meer personen €  45,00
4301 Individuele zitting stotteren €  97,00
4302 Individuele zitting stotteren met toeslag voor behandeling aan huis € 125,00
4303 Individuele zitting preverbale logopedie €  97,00
4304 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling aan huis € 125,00
4305 Individuele zitting afasie €  97,00
4306 Individuele zitting afasie met toeslag voor behandeling aan huis € 125,00
4307 Behandeling Hanen-ouderprogramma PDMT € 125,00
4308 Individuele zitting stotteren met toeslag voor behandeling in instelling* € 125,00
4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren €  97,00
4310 Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling in instelling* € 125,00
4311 Individuele zitting afasie met toeslag voor behandeling in instelling* € 125,00
4312 Individuele zitting telelogopedie afasie €  97,00
4315 Lange zitting €  97,00
4316 Lange zitting met toeslag voor behandeling aan huis € 125,00
4317 Lange zitting met toeslag voor behandeling in instelling € 125,00
4318 Behandeling Hanen-ouderprogramma MDW* € 2650,00
4313 Overleg met derden (per uur) ** €  97,00
4314 Rapportage aan derden (uitgebreide rapportage) op verzoek €  97,00